Skip to main content

Ontwikkelingsproject Polen

Het BISAR-team werd gecontacteerd door een Belgische investeerder die bezig was met een ontwikkelingsproject in Polen.

Hierbij werd BISAR gevraagd om de initiële concepten die door een Poolse architect waren uitgewerkt kritisch te bekijken en advies te geven. Vanuit de overtuiging dat er door het doorbreken van de traditionele denkpatronen meer uit dit concept kon worden gehaald trok het BISAR-team naar Polen voor een grondige analyse op het terrein.

Na het voorleggen van zijn visie op de bouwvoorschriften en het bouwprogramma vertrouwde de bouwheer het volledige concept toe aan BISAR, met als doel om het maximale potentieel uit zijn project te halen.