Skip to main content

Privacy en cookie policy


Privacy policy

PRIVACYVERKLARING

Bisar Business Architecture
Grensstraat 82, 3740 Bilzen

Geachte mijnheer/mevrouw,

Via deze privacyverklaring geven wij u de nodige informatie over het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonsgegevens. Dit beleid betreft de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen. Dit beleid is niet van toepassing op de verwerking van gegevens van rechtspersonen.
Dit privacybeleid doet geen afbreuk aan en moet samen gelezen worden met andere toepasselijke richtlijnen en overeenkomsten.

Impliciet geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Lees dit document even volledig door en mocht u toch nog bijkomende vragen hebben, aarzel niet contact met ons op te nemen aub.

01. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERZAMELD

Bisar Business Architecture verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hier volgt in detail een beschrijving van de types persoonlijke gegevens die we mogelijk over u verzamelen en hoe we deze gebruiken afhankelijk van de diensten die u gebruikt.

 • Gegevens die u verstrekt:

  We verzamelen de persoonlijke gegevens die u verstrekt, zoals uw naam, gebruikersnaam of e-mailadres, als u met ons een samenwerking aangaat, u ons informatie verstrekt, wij u informatie verstrekken, solliciteert naar een baan, interacties met ons hebt tijdens persoonlijke evenementen of anderszins met ons communiceert.

 • Gegevens over betalingen:

  Als het nodig is dat er financiële handelingen verricht worden bij een samenwerking, verzamelen we persoonlijke gegevens in verband met deze handelingen. Deze gegevens bevatten betalingsgegevens, zoals het nummer van uw creditcard of betaalkaart en andere kaartgegevens, andere account- en verificatiegegevens en facturatie-, verzend- en contactdetails.

 • Gegevens over uw beroep en betrekking:

  Het is soms interessant voor ons om zaken zoals uw beroep en werkgever bij te houden, om u efficiënt te kunnen contacteren. In geval van aanwerving en sollicitaties verzamelen we mogelijks ook gegevens in verband met uw aanwerving, loopbaan, evaluaties, organisatie van het werk en het loon.

 • Informatie van derden:

  Mogelijks verkrijgen we informatie van derden, met inbegrip van zakelijke partners, aannemers en architectenbureau’s. Dit is inclusief uw contactgegevens van partners, wanneer we een gezamenlijke samenwerking uitvoeren.

02. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om aan de doelen die in deze privacyverklaring zijn omschreven te voldoen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is.
Een gedetailleerde beschrijving van de termijnen kan op eenvoudig verzoek bekomen worden.

03. WIE ONTVANGT UW GEGEVENS?

Elk van onze medewerkers, onafhankelijk van hun (contractuele) band kan je persoonsgegevens doorgeven aan:

 • onderaannemers die in opdracht en voor rekening werken (verwerkers),
 • werknemers in het kader van de uitoefening van hun functie,
 • derde partijen in het kader van gesprekken, onderzoeken en onderhandelingen en aan de betrokken professionele raadgevers van de betrokken partijen (advocaten, consultants etc.) in het kader van naleving van onze algemene voorwaarden, fraude of onze activiteiten of gebruikers te beschermen,
 • gerechtelijke, politionele of administratieve autoriteiten indien de wet of de omstandigheden dit vereisen
 • wanneer we vaststellen dat openbaarmaking noodzakelijk of dienstig is ten behoeve van de nationale veiligheid, rechtshandhaving en andere kwestie van openbaar belang,

Bisar Business Architecture zorgt ervoor dat deze ontvangers enkel toegang krijgen tot persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de respectievelijke verwerking. Persoonlijke gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming gedeeld met derden ten behoeve van hun eigen marketingdoeleinden.

04. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

In het algemeen gebruiken we persoonlijke gegevens om onze diensten te leveren en uit te voeren, met u te communiceren, en om onszelf en onze gebruikers te beschermen.
Bisar Business Architecture verzamelt, verwerkt en bepaalt hoe uw persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren en uitvoeren van onze diensten:

  We gebruiken persoonlijke gegevens om ons te helpen onze diensten te leveren, en samenwerkingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit gaande van contacten van bouwheren, aannemers, leveranciers, tot contacten van het gemeentebestuur en andere wettelijke instanties die nodig zijn voor het verwerken van bouwgerelateerde zaken en andere diensten die wij als architectenbureau leveren.

 •        Het communiceren met u:
  Soms kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie te verstrekken of te vragen, u op de hoogte te houden over onze werken, sollicitaties en om u te informeren over onze beleidsrichtlijnen. En per uitzondering delen we uw persoonlijke gegevens met externe partners.

05. BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

Ondanks al onze inspanningen is geen enkel beveiligingssysteem onfeilbaar. In het geval van ongeoorloofde toegang, zullen we de bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen indien dit wordt vereist door de wet.
Onze diensten, inclusief onze websites en digitale media, kunnen links bevatten naar of u de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot websites, producten en diensten van derden.
We zijn niet verantwoordelijk voor de privacyregels van deze derden, noch zijn we verantwoordelijk voor de gegevens of inhoud die hun producten en diensten bevatten. Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op gegevens die door ons zijn verzameld. We raden u aan het privacybeleid van derden te lezen alvorens gebruik te maken van hun websites, producten of diensten.

Het is belangrijk dat u maatregelen neemt ter bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot uw computers of andere apparaten. Als u denkt dat de beveiliging van uw persoonlijke gegevens is geschonden, neemt u onmiddellijk contact met ons op.

06. UW RECHTEN

We nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens accuraat, volledig en up-to-date zijn.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens en dit na redelijke termijn. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens of deze op enig moment te beperken.
Belangrijk: U kan altijd met ons contact opnemen om uw persoonlijke gegevens in te kijken en te verwijderen uit onze systemen of datebase. Per uitzondering van gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze diensten of die vallen onder de wettelijke bepaling van de 10-jarige aansprakelijkheid.

Ter bescherming van de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens, kunnen we gegevens bij u opvragen om uw identiteit en recht op toegang tot dergelijke gegevens te bevestigen, alsmede om te zoeken naar de persoonlijke gegevens die we onderhouden en deze aan u te verstrekken.

U kunt een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit kan via de volgende link:
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen of op dit adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

07. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

We kunnen deze privacyverklaring periodiek wijzigen, o.a. om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën, branchepraktijken en wettelijke voorschriften. We verwachten dat de meeste van dergelijke veranderingen gering zijn. Alle niet-materiële wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie van een bijgewerkte privacyverklaring.
Als u gebruik blijft maken van onze diensten, betekent dit dat u akkoord gaat met onze privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met deze of herziene privacyverklaring, maak dan geen gebruik meer van onze diensten en neem contact met ons op om uw gegevens te laten verwijderen.

Contact opnemen

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of de implementatie hiervan, kunt u een e-mail sturen naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ons ook schrijven op:

Bisar Business architecture
Grensstraat 82,
3740 Bilzen

Cookie policy

De website van Bisar gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van zijn website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Als u in de banner op ‘Verder surfen’ klikt, geef je je expliciete toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met deze cookieverklaring. Je kunt je toestemming op elk ogenblik intrekken door je cookie-keuze aan te passen.

ALGEMEEN

De Cookieverklaring legt uit welke cookies worden gebruikt op de Website. Door uw bezoek aan, of het gebruik van de Website, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van cookies zoals in deze verklaring beschreven. Indien u niet akkoord kan gaan met deze cookieverklaring, dient u elk verder gebruik van de Website stop te zetten.

Het gebruik van cookies door Bisar kadert binnen ons algemene beleid met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Verdere informatie hierover, en een overzicht van uw rechten in dit verband, vindt u in onze privacyverklaring.

WAT ZIJN COOKIES?

“Cookies” zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen. De cookies bevatten een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan die website (dit is een “session” cookie) of ook tijdens latere bezoeken of bij later gebruik (dit is een “permanent” cookie). Cookies laten toe het gebruik van een website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

WELKE SOORTEN COOKIES BESTAAN ER?

Hier volgt algemene informatie over cookies:

TIJDELIJKE COOKIES

Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in de browser. Zodra de browser gesloten en verlaten wordt, worden die cookies gewist.

PERMANENTE COOKIES

Permanente cookies blijven op de computer of mobiele apparaat staan, ook als de browser wordt afgesloten. Permanente cookies maken het mogelijk iemand te herkennen tijdens latere websitebezoeken. Permanente cookies blijven op het apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat deze verwijderd wordt.

EERSTEPARTIJCOOKIES

Eerstepartijcookies zijn cookies die Bisar beheert en eigen zijn aan de bezochte website of aan de gebruikte applicatie.

DERDEPARTIJCOOKIES

Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij, tijdens je bezoek aan de website. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door het bezoek aan onze website aan derden verzonden worden. Denk hierbij aan Google Analytics. Derdepartijcookies kunnen ook gebruikt worden voor reclame, waardoor men aangepaste advertenties te zien kan krijgen. In dat laatste geval gaat het om advertentiecookies.

NOODZAKELIJKE COOKIES

Of essentiële cookies, zijn cookies die onmisbaar zijn om de Website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website, of om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de Website niet of niet optimaal werken.

FUNCTIONELE COOKIES

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de Website vergemakkelijken en aangenamer maken en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat u niet telkens opnieuw dezelfde enquête wordt voorgelegd.

PERFORMANTIECOOKIES

Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

ADVERTENTIE- EN PERSONALISATIECOOKIES

Advertentiecookies en personalisatiecookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het surfgedrag van websitegebruikers met als doel hun reclame of website-inhoud aan te bieden die in hun interessesfeer valt.

TRACKING COOKIES

Tracking cookies worden gebruikt om het surfgedrag van websitegebruikers op meerdere, verschillende websites te traceren om gedragingen of informatie te verzamelen op de bezochte websites.

BEHEER VAN COOKIES

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat. Maar zo zullen sommige onderdelen van onze website niet of niet optimaal werken.

Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.

Voor meer informatie zie ook volgende links:

Wilt u meer te weten komen over Bisar ?

Wenst u advies over uw project of heeft u vragen over onze werkwijze?
Aarzel niet en contacteer ons nu. Wij zijn iedere werkdag tijdens de kantooruren
zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar.
Bisar Business Architecture

Contact

BISAR ARCHITECTEN
Grensstraat 82 | 3740 Bilzen
+32 (0)477 19 90 36
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KMO- Portefeuille

Erkend dienstverlener
Kmo-portefeuille